+420 548 218 047 (Po-Pá 8:00-16:00)
Země doručení

Realizace zelené střechy: Co budete při výsadbě potřebovat?

Realizace zelené střechy není tak náročná, jak by se mohlo zdát. Zvlášťě, pokud máte v plánu vytvořit extenzivní zelenou střechu, která má oproti intezivním střechám mnohem menší nároky. Přinášíme jednoduchý návod, jak postupovat, ať se můžete co nejdříve těšit z přírodní střechy.

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Při výstavbě je nejdůležitější výběr vhodných materiálu, který se položí ve správné skladbě. Důležitá je i dobře provedená izolace, která zabrání prosakování dešťové vody do nižších pater střešní konstrukce. Nebudete si muset dělat starosti s provlhlým zdivem a můžete naplno využívat všechny výhody, které zelená střecha přináší.

Bez čeho se během stavebních prací neobejdete? Poradíme vám, jak na výstavbu vegetační střechy krok za krokem, abyste celý proces zvládli vlastními silami.

Proč právě zelená střecha?

Extenzivní zelené střechy mají řadu předností: zachytávají nečistoty z ovzduší a snižují výdaje za topení, klimatizaci nebo stočné. Extenzivní zelenou střechu můžete vysadit i na menších plochách.

Oproti intenzivním zeleným střechám, jejichž náklady se mohou vyšplhat až do stovek tisíc korun, jsou finančně i časově mnohem méně náročné. Navíc potřebují jen minimální údržbu, proto je můžete realizovat na střechách různých velikostí. Extenzivní zelená střecha se dobře vyjímá například na

 • rodinném domě,
 • zahradním domku (altánu, kůlně, pergole),
 • přístřešku pro hospodářská zvířata.

Skladba extenzivní zelené střechy

V odborných publikacích nebo na internetu můžete nalézt rozdílné složení vegetačních střech. Proč tomu tak je? Stěžejní je konkrétní typ zelené střechy, popř. druhy vysazovaných rostlin.

Intenzivní zelené střechy s vyšší vrstvou střešního substrátu, v níž mohou zakořenit menší keře nebo stromky, se neobejdou bez instalace protikořenových fólií, které zamezují prorůstání kořenů do střešního pláště.

Naproti tomu, extenzivní zelené střechy tvoří většinou (suchomilné) rostliny, které vyžadují malé množství střešního substrátu (cca 2–4 cm). V malém množství zeminy nedokáže zakořenit ani náletový plevel, jehož kořínky by mohly narušit strukturu střechy.

Co potřebujeme při výstavbě extenzivní rozchodníkové zelené střechy (od spodní vrstvy nahoru)?

 1. Izolace proti vodě (nemusí být součástí skladby a měla by být dokončena před realizací vlastné zelené střechy)
 2. Separační geotextílii 300g
 3. Nopovou fólii
 4. Filtrační geotextílii 100g
 5. Příslušenství (ukončovací lišty, distanční spojky, ochranu střešní vpusti)
 6. Střešní substrát, drobné kamenivo (kačírek)
 7. Řízky rozchodníků nebo rozchodníkový koberec

Tip TIP: Chcete si vytvořit vlastní vegetační střechu na střeše domu, garáže nebo pergoly? Podívejte se, kolik materiálu budete potřebovat.

Jak na realizaci zelené střechy svépomocí? Kompletní návod s fotografiemi

V srpnu 2020 jsme zrealizovali extenzivní zelenou střechu (střecha se spádem do 5°, tj. sklonem 8,7 %) na rodinném domě. Podívejte se, jak jsme postupovali.

1. Odstraňte ze střechy špínu a nežádoucí předměty

Střešní plochu nejprve zbavíme nečistot (náletových dřevin, ptačího trusu, stojaté dešťové vody …) a veškerých předmětů, které by mohly poškodit spodní vrstvy skladby střechy.

Úklid střešní plochy před realizací zelené střechy

2. Přípravte si nářadi a stavební materiál

Před začátkem činnosti zkontrolujte, zda máte všechen potřebný materiál a navezte jej co nejblíže k místu realizace. Při realizaci střechy se budete pohybovat ve větší výšce, proto doporučujeme dbát na opatrnost. Při výšce nad 3 metry se zajistěte proti pádu.

Příprava materiálu pro výsadbu extenzivní zelené střechy

3. Ujistěte se, že střešní plocha má vyřešenou izolaci

Hydroizolační vrstva střechy proti vodě byla již hotová a nemuseli jsme ji řešit. Ale vzhledem vysoké atice by při výšce realizované skladby nedosáhla zeleň k její horní hraně a to by nevypadalo pěkně. V tomto případě jsme pro zvýšení plochy použili vyrovnávací vrstvu z polystyrenových desek, které střechu zároveň tepelně izolují. Aby mohla dešťová voda protékat mezi a pod deskami, vytvořili jsme mezi a pod nimi spáru pomocí distančních spon používaných při pokládce dlažby.

Střešní polystyren jako tepelná izolace při výsadbě extenzivní zelené střechy

4. Zajistěte odvodnění zelené střechy

Jestliže nechcete, aby vám do domu zatékalo a docházelo ke zbytečnému omezování životnosti střešního pláště, je potřeba zajistit správné odvodnění zelené střechy. To můžete řešit zpravidla dvěma způsoby: vnějším a vnitřním odvodněním. Po vnější straně svádíte vodu po fasádě (plechovými nebo plastovými okapy), zatímco ve druhém případě využijete střešní vpusť a svodové potrubí, které odvádí dešťovku pryč ze střechy.

Aby nedošlo k zanešení střešní vpusti kačírkem nebo jinými nežádoucími předměty, můžete nad vpusť nainstalovat speciální ochranný kryt. Nemějte obavy, že by vaši střešní zahradu hyzdil: po pokládce poslední vrstvy a zakořenění zeleně budou rostliny dosahovat k vrchní části krytu, a tím jej šikovně skryjí před zraky okolí.

Tip TIP: S případnou střešní vpustí počítejte i při pokládce materiálu. Minimální výška izolace v místě vpusti je 40 mm (u nižší vrstvy by již nástavec vpusti nešel zasunout; její konstrukce to neumožňuje).

Instalace střešní vpusti pro odvodnění zelené střechy

5. Namontujte ukončovací lišty

Ukončovací kačírkové lišty slouží nejen k ohraničení plochy zelené střechy, ale zároveň udržují materiál na místě. Lišty, které vidíte na obrázku, máte složené během chvilky: každá lišta obsahuje spojku pomocí které jednoduše napojíte další díl (viz. obrázek níže). Spojky jsou součástí zakoupených lišet. Nic nemusíte vrtat ani šroubovat.

Instalace okrajové a ukončovací lišty při montáži zelené střechy

Pokud přesto potřebujete upravit tvar lišty, můžete ji v místech ohybu jednoduše naříznout úhlovou bruskou

Detail naříznutí ukončovací kačírkové lišty

6. Použijte kačírkový zásyp

Kačírek neslouží v plochých střechách jen jako pohledová vrstva. Zároveň prodlužuje životnost hydroizolace a funguje jako protipožární prevence. Kamenivo nesmí obsahovat velké procento jemných částic, které by mohly zanést odtoky nebo hydroizolační fólii. Důležité je také počítat s dodatečným zatížením zelené střechy.

Příklad: Vrstva kačírku frakce 16/32 o tloušťce 50 mm zatíží střechu v průměru o cca 90 kg/m2. Nezapomeňte to zohlednit při výpočtu celkového zatížení střechy.

Sypání kačírku po okrajích extenzivní zelené střechy jako hydroizolační vrstvy

7. Položte separační geotextilii

Jakmile máte počáteční přípravy za sebou, můžete položit první vrstvu zelených střech. Tou je netkaná geotextilie s plošnou hmotností 300 g/m2, která slouží k jako ochranná vrstva hydroizolace před mechanickým poškozením. V tomto případě jsme použili netkanou geotextilii Colorgen T 300g, kterou jsme položili po celé ploše zelené střechy.

Instalace separační geotextilie při realizaci extenzivní zelené střechy

8. Hydroakumulační vrstva

Na netkanou geotextilii umístěte speciální nopovou folii určenou pro zelené střechy (má větší nopy a perforaci pro odtok přebytečné vody), která nám v souvrství zelené střechy poslouží jako hydroakumulační vrstva. Střešní nopová folie se dodává v menších rolích, což usnadňuje jejich převážení a následnou manipulaci. Po rozbalení ji můžete s pomocí obyčejného nože rozřezat na požadovaný rozměr.

Pokládka nopové folie při výsadbě extenzivní zelené střechy

Při instalaci fólie musí nopy směřovat směrem dolů. Fólie se překládá vždy s přesahem dvou řad nopů.

Pokládka nopové folie s přesahem nopů přes sebe

Nopová folie funguje jako zásobárna vody pro vegetaci. V "kalíšcích" zadržuje závlahu, kterou rostliny potřebují pro růst, zatímco přebytečnou dešťovku odvádí perforacemi ke vpusti a následně pryč ze střechy. Současně zabraňuje přemokření nižších vrstev zelené střechy.

Detailní pohled na strukturu nopové folie instalovanou při realizaci extenzivní zelené střechy

Rekapitulujeme: V tuto chvíli máte vyřešenou střešní izolaci, položenou ochrannou geotextilii a na ní nainstalovanou nopovou folii. Můžete tedy přejít k dalšímu kroku.

Nopová folie položená na separační geotextilii

9. Nainstalujte filtrační geotextilii

Hydroakumulační vrstvu je potřeba chránit před poškozením a hlavně proti vyplavování jemných částí půdního substrátu, které by ji mohly zanést. Pro tyto účely je možné využít filtrační geotextilii Geotess, která velmi dobře odolává chemikáliím i plísním.

Tip TIP: Geotextilie je běžně k dostání v rolích. Pokud ji potřebujete nařezat, vystačíte si s úhlovou bruskou nebo pilovým kotoučem. Popř. ji po rozbalení rozstřihnete nůžkami nebo rozříznete odlamovacím nožem.

10. Přidejte extenzivní střešní substrát

Jste téměř u cíle. Na filtrační geotextilii umístíte substrát, který by svým složením měl odpovídat nárokům střešní vegetace. Klasický zahradnický substrát není do extenzivní zelené střechy vhodný, protože neobsahuje dostatek minerálních látek.

Pokládka střešního substrátu na filtrační geotextilii při realizaci zelené střechy

Extenzivní střešní substrát Florcom SSE má neutrální pH a obsahuje vyvážený poměr živin pro pěstování rozchodníků. Díky optimálnímu složení zajistí správnou výživu rostlin a ušetří vám čas i námahu, které byste jinak museli věnovat péči o vysazené rostliny.

Příprava a pokládka extenzivního střešního substrátu

Střešní substrát rozprostřete rovnoměrně po celé ploše, aby měla vegetace zajištěný vyvážený příjem důležitých látek. Zarovnáním povrchu si také usnadníte poslední krok – umístění koberce s rozchodníky.

10. Položte rozchodníkový koberec

A jak je to s výsadbou samotné zeleně? Existuje několik možností, jak střechu osadit:

 • rozhozením rozchodníkových řízků po připravené ploše – následně stačí zapravit ježkovým válcem, utužit a zalévat,
 • zapíchnutím rozchodníků do substrátu – pracnější metoda, ale obejdete se bez nářadí a zvýšíte šanci, že rozchodníky dříve zakoření,
 • položením předpěstovaného rozchodníkového koberce.

V uvedeném případě se klienti rozhodli pro třetí řešení. Rozchodníkový koberec pochází z českých pěstíren a zaručuje okamžitý zelený efekt. Pokládka dovážených rolí je navíc poměrně rychlá a snadná. Pro snadnější manipulaci se dodávají zabalené v rolích.

Tip TIP: Při plánování počítejte s tím, že se rozchodníkové koberce dodávají od zbývajících materiálů v samostatné dodávce, protože se v pěstírně vyříznou z pěstební plochy jen den před dodávkou. Zároveň je dobré si práce naplánovat tak, abyste měli při dodávce koberců střechu již připravenou: aby rozchodníky nevysychaly, musí se položit ideálně nejpozději do jednoho dne po dodávce. V případě odkladu pokládky je třeba rozchodníkové koberce uchovat v chladu a dostatečné vlhkosti. Přesto s pokládkou neotálejte, protože může dojít k jejich poškození.

Rozchodníkové koberce zabalené v rolích

Před položením rozchodníkových koberců zalejeme střešní substrát. Práci vám usnadní zavlažovací pistole s pohodlnou regulací vody, které můžete napojit na zahradní hadici.

Připravenou plochu poté můžete začít pokrývat rozchodníkovým kobercem

Rozmotání rozchodníkového koberce při realizací extenzivní zelené střechy

Jestliže se koberce s rozchodníky mírně překrývají nebo potřebujete jejich rozměr upravit, můžete je na okrajích naříznout, a pokládku si tak usnadnit.

Naříznutí okraje rozchodníkového koberce pro snadnější pokládku role

Pak už jen stačí rozchodníkový koberec rovnoměrně rozložit na požadované ploše.

Pokládka rozchodníkového koberce při výstavbě zelené střechy

A máte hotovo!

Snímek dokončené realizace extenzivní zelené střechy na rodinném domě

Realizace zelené střechy [Video]

Pokud chcete vidět na vlastní oči, jak výsadba probíhá, podívejte se na video. Abyste se ve zrychléné ukázce lépe zorientovali, na levé straně videa najdete grafické znázornění jednotlivých vrstev zelené střechy (jakmile pracovníci začnou s pokládkou geotextilie, objeví se tato vrstva na obrázku apod.).

Počítáme náklady na zelenou střechu

Pokud přemýšlíte o zřízení střešní zahrady, určitě se ptáte: Jaký budu potřebovat rozpočet? Připravili jsme pro vás tabulky, podle kterých si můžete spočítat cenu zelené střechy podle výměry plochy a množství materiálu, který budete potřebovat (dále uvedené ceny materiálu jsou z října 2020, kdy článek vznikl.)

Dejme tomu, že si chcete zřídit extenzivní zelenou střechu na střeše domku, jejíž využitelná plocha má rozlohu 20 m2Na realizaci budete potřebovat:

 • 3 role geotextilie Colorgen T 300g (rozměr role: 10×1 m, vč. započtení překladů)
 • 3 role nopové folie GXP PLUS 20 P 800g (rozměr role: 10×1 m, vč. započtení překladů)
 • 3 role separační geotextílie Geotess 100g (rozměr role: 10×1 m, vč. započtení překladů)
 • 18 balení střešního substrátu Florcom SSE (objem 1 pytle: 45 l)
 • 20 rolí rozchodníkového koberce (1 role má 1 m2).

Náklady na základní materiál pro zelenou střechu činí: 3×268,- + 3×1055,- + 3×169,- + 18×260,- + 20×615,- = 21 456,- Kč vč. DPH. To je po přepočtu 1 073,- Kč/m2. Náklady nejsou konečné, je zapotřebí připočítat cenu dopravy (její výše je přímo úměrná hmotnosti a objemu materiálů a přepravní vzdálenosti) dále cenu příslušenství (lišty, nářadí…) a případnou cenu práce. Rychlým propočtem si ale můžete udělat předběžnou představu o tom, kolik stojí materiál, bez kterého se neobejdete. Další informace o parametrech výrobků najdete na našem e-shopu.

Tip na stažení návodu TIP: Chcete-li mít návod na na výstavbu vegetační střechy stále při ruce, stáhněte si instalační postup ve formátu PDF.

Dotace na zelenou střechu

Závěrem vás bude možná také zajímat, že na výstabu je možné získat dotační příspěvek. Podívejte se, o jaké dotace můžete zažádat. Pokud vaše žádost uspěje, ušetříte nemalé peníze.

Chcete se dozvědět více?

Potřebujete další informace? Kontaktujte naše specialisty, kteří vám rádi poradí a pomohou s výběrem. Společně najdeme to nejlepší řešení pro vaši (zelenou) střechu.

Produkty uvedené v článku

Vaše dotazy

Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků.

Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Nebo si nechte občas od nás poslat pár zajímavostí e-mailem
Kliknutím na „Odebírat“ vyjadřujete souhlas se zpracováním e-mailu dle našich zásad zpracovaní osobních údajů.
Výška skladby zelené střechy

Dobrý den, rad bych si od vás pořídil řešení zelené střechy. Stavba ale ještě není hotova, bude se jednat jen o zahradní domek bez projektu. Potřeboval bych znát doporučenou výšku antiky, popřípadě Vámi položené skladby. Děkuji.

Dobrý den, výška samotné skladby extenzivní zelené střechy je 8,5 cm (jak v případě osázení rozchodníkovými řízky, tak v případě položení koberce). Pro lepší představu zasílám odkaz na článek, kde je detailněji popsána skladba zelené střechy. Atiku na zahr. domku, je možné řešit např. fošnou o výšce cca 10 cm (při zohlednění výšky skladby). Pokud jde o zatížení, při plném nasycení substrátu je cca 90 kg/m². S pozdravem Petr

Potřebujete poradit? Nevíte, který produkt vybrat? Jakou variantu? Neztrácejte čas samostudiem informaci na internetu. Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků. Poslat dotaz

Blog

Koupačův průvodce (1. díl): Jak vybrat nadzemní bazén?

Nadzemní bazén, který přežije déle než jednu sezónu, pohodlně si v něm zaplavou dospělí i jejich nejmenší a za který neutratíte majlant. I vy můžete mít takový. Stačí se při výběru bazénu zaměřit na ty správné detaily. Poradíme vám jak na to.

Hubení plevele: 9 osvědčených tipů jak na to

Chemický postřik nebo kbelík a motyčka… to jsou jen dvě možnosti, jak se zbavit plevele v záhonech nebo mezi spárami v chodníku. Existují však i další způsoby, jak se vypořádat s nechtěnými rostlinami. Sepsali jsme pro vás šestici nejúčinnějších, a to včetně zkušeností od zahradníků.

Jak založit okrasné zahradní jezírko [Návod krok za krokem]

Založení zahradního jezírka není zvlášť složité. Vyžaduje však důkladnou přípravu základů a správný výběr materiálu, který zabrání prosakování vody do okolní půdy. Přečtěte si, jak založit jezírko od výkopu základů až po finální úpravy.
Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.