+420 548 218 047 (Po-Pá 8:00-16:00)
Země doručení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost GEOMAT s.r.o., IČ 25514971, se sídlem Pražákova 1008/69, Brno zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 29517 (dále jen „Společnost“).

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Společnost. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec Společnosti.

Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů je osoba, poskytující souhlas s jejich zpracováním.

Vyjádření souhlasu

Souhlas je vyjádřen elektronicky před odesláním objednávky, poptávky, registrace, dotazu nebo jiného formuláře vyžadující osobní údaje prostřednictvím webových stránek spravovaných Společností nebo zasláním výše uvedených požadavků na elektronickou nebo poštovní adresu Společnosti.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých Společnosti.

Jaké osobní údaje a k jakým účelům budou zpracovány

Dále uvedené osobní údaje bude Společnost shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • pro účely uzavření smlouvy a pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu budou zpracovány jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, kontaktní adresa (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • pro účel registrace k rozšířeným funkcím webových aplikací budou zpracovány titul, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, kontaktní adresa (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), e-mailová adresa, telefonní číslo a profese,
 • pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, budou zpracovány jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, kontaktní adresa (ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), e-mailová adresa, telefonní číslo a profese,
 • pro využití třetími stranami z důvodu analýzy výkonu prodejních kanálů Společnosti a pro podporu reklamních aktivit Společnosti (např. personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení) budou zpracovány cookies. Podle těchto údajů však nelze Subjekt osobních údajů identifikovat.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Společnost bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, obvykle po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pokud příslušné zákony nevyžadují dobu delší.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje budou zpracovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů; u vydaných listinných dokumentů nezbytných pro plnění smluvního vztahu budou uchovávány i v písemné podobě.

Práva Subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako Subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo

 1. požadovat po Společnosti informaci, jaké osobní údaje o Subjektu údajů Společnost eviduje,
 2. vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 3. požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz Společnost provede, nebude-li v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy Společnosti,
 4. na účinnou soudní ochranu, pokud má Subjekt údajů za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 5. na přenositelnost údajů,
 6. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 8. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Jako Subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat

 1. zasláním dopisu na kontaktní adresu Společnosti,
 2. zasláním emailu na adresu privacy@geomat.eu.

Společnost prohlašuje, že při zpracování nedochází k výhradně automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Společnost prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Závěrečná ustanovení

Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle Nařízení.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Subjektu údajů, jehož obsahem je svolení Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Blog

Koupačův průvodce (3. díl): Jak postavit nadzemní bazén?

Stavba nadzemního bazénu není nijak složitá. S pečlivým plánováním a párem šikovných rukou ji hravě zvládnete. Přečtěte si, co je nutné promyslet před nákupem nadzemního bazénu a jak postupovat při instalaci, pokud už máte vytoužený bazén doma.

Jak rozeznat a vybrat plastové obrubníky?

Na trhu najdete celou nepřeberné množství neviditelných obrubníků, které se odlišují výrobním materiálem, kvalitou zpracování, způsobem použití a cenou. Jak rozhodnout, který obrubník bude nejlepší pro vaš irealizaci? Přečtěte si srovnání nejpopulárnějších modelů ztracených obrubníků a při výběru už tápat nebudete.

GEOmail (1/2024): O zahradě na jaře, výběru skleníku a boji s plevelem

Do čeho se pustit na zahradě během jarní sezóny? Které modely skleníků budou hitem v roce 2024? A patří (ne)tkané textilie do zahrady, nebo je lepší se jim obloukem vyhnout? Odpovědi najdete v prvním díle GEOmailu – čtvrtletníku určeného pěstitelům a kutilům, kteří hledají pravidelnou dávku inspirace pro svůj byt, dům a zahradu.
Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.