+420 548 218 047 (Po-Pá 8:00-16:00)
Země doručení

Jak zpevnit svah přírodní cestou?

Máte na zahradě svah, který byste rádi osadili keříky nebo půdokryvnými rostlinami, ale nevíte jak na to? Inspirujte se v našem článku. Poradíme vám, jak zpevnit svah právě za pomocí rostlin.

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Máte v plánu vysadit na svahu u domu vegetaci, a tím terén zpevnit a ochránit proti erozi, ale děsí vás vidina namáhavé údržby a finančně náročného technického řešení? Nenechte se odradit.

Svah u silniční komunikace zpevněný protierozní kokosovou sítí

Svažitý terén poskytuje nespočet příležitostí, jak z nevzhledné zahrady vytvořit oázu plnou pestrých barev a tvarů bez toho, aniž byste úplně vyčerpali svůj domácí rozpočet. Ukážeme vám, jak je možné zpevnit svažitý terén způsobem, který je efektivní a šetrný k životnímu prostředí.

Které faktory hrají roli při zpevnění svahu?

Návrhu a kultivaci svahu by měl předcházet důkladný průzkum terénu. Mezi významné faktory patří:

  • poloha svahu
  • délka, výška a sklon terénu
  • složení a vlastnosti půdy

Podle toho, na kterou světovou stranu je svah orientován, můžete usuzovat klimatické podmínky (míra slunečního záření, množství srážek…). Neméně důležité je znát také sklon svahu – bude tak schopni vybrat odpovídající druh protierozní ochrany.

Odborné posouzení terénu je vhodné přenechat odborníkům. Přibližnou představu o vlastnostech svahu si ale můžete udělat i sami. Níže najdete několik tipů, které vám mohou počáteční průzkum usnadnit.

  • Složení půdních vrstev můžete zevrubně zjistit při odkryvu půdy.
  • Směr odtékající dešťové vody naznačí směr, v němž působí eroze.
  • Stabilitu půdy je možné zběžně posoudit podle směru sesouvající se zeminy.
  • Podle stav porostů a míry zamokření si dokážete udělat představu o jakosti půdy.

Kokosová síť využitá pro zpevnění svahu

Jaké jsou možnosti stabilizace přírodní cestou?

Existuje řada možnosti, jak zpevnit svah – od betonových tvarovek, přes cihly až po tradiční kameny. Jestliže ale chcete svůj svah pokrýt hustě rostoucí zelení, možná se poohlížíte po možnosti, jak svah stabilizovat a ochránit proti erozi za pomocí půdopokryvných rostlin, keřů nebo trvalek.

Jak svažitý terén zabezpečit do doby, než jej pokryjí zasazené rostliny? Velké oblibě se v posledních letech těší přírodní materiály, které se postupně rozkládají v půdě, aniž by zanechávaly stopy na životním prostředí nebo v pozdější fázi hyzdily ozeleněný svah.

V takovém případě jde o DOČASNOU formu protierozní ochrany. Do doby, než se použité materiály zcela rozloží v půdě, musí funkci ochrany proti erozi převzít vysazená vegetace.

Využití protierozních rohoží a sítí

Protierozní rohože a sítě patří mezi ekologické materiály, které na svazích vydrží v řádech měsíců až let. Rozlišujeme je podle:

  • materiálu (juta, kokos, sláma apod.)
  • nebo struktury (sítě nebo rohože).

1.Struktura protierozních výrobků

Protierozní sítě mají otevřenou strukturu, která poskytne ochranu proti erozním vlivům, ale samotně není vhodná pro mulčování. Pro tyto účely se kokosové sítě kombinují např. s netkanými textíliemi nebo rozložitelnými ekotextíliemi.

Protierozní rohože mají naproti tomu uzavřenou strukturu (poskytují 100% pokrytí svahu). Pokud chcete využít rohože k mulčování, je možné použít tzv. "řešení 2v1": přírodní rohož v kombinaci s přírodním latexem nebo s polypropylenovou síťovinou a fólií, které zabrání rozrůstání plevele (nerozloží se, ale pod rostoucí vegetací nepůjdou vidět).

2. Materiál rohoží a sítí

Dalším určujícím parametrem je výrobní materiál. Nejčastěji se rohože a sítě vyrábějí z jutových nebo kokosových vláken.

PARAMETRY PROTIEROZNÍ ROHOŽE A SÍTĚ
Výrobní materiál JUTA KOKOS
Funkční životnost 12–24 měsíců 24–36 měsíců
Plošná hmotnost 500 g/m² 350–900 g/m²
Doporučený max. sklon svahu cca do 30° cca do 45°

TIP: Při výběru protierozních sítí a rohoží je důležité sledovat technické parametry, jako jsou druh výrobního materiálu a plošná hmotnost výrobku. Zejména u větších realizací sehrají úlohu také rozměry produktů a způsob zabalení (větší role jsou při převozu nebo manipulaci skladnější než klasický rozměrnější balík).

Kokosové rohože pro zpevnění svahu uložené na dřevěné paletě

Jak zpevnit svah?

Předtím, než se pustíte do instalace přírodních textílií, je nutné vytvořit pro pokládku příhodné podmínky. Jak na to?

TIP: Podrobnější informace, jak postupovat při stabilizaci svahu za použití dočasné protierozní ochrany, naleznete v instalačním postupu (ve formátu PDF).

1. Příprava povrchu

Ze všeho nejdříve zarovnejte povrch svahu: zasypejte prohlubně, rýhy, zbavte se vyboulenin apod. Následně odstraňte přebytečné předměty, jako jsou kameny, dřevo nebo rostoucí traviny.

Jakmile máte půdu připravenou, následuje ohumusování, tj. navážka ornice po celé ploše terénu, který budete chtít stabilizovat. Pokud jste dříve ze svahu odebrali svrchní vrstvu půdy, můžete ji nyní vrátit na místo.

Jaké množství zeminy na svahu použít? Platí, že při instalaci protierozních rohoží a sítí se naváží ornice v jejich plné tloušťce. U plastové protierozní ochrany se na ohumusování naváží zemina v tloušťce georohože mínus 25 mm.

Následně v koruně a patě svahu vyhlubte rýhy o minimální hloubce 250 mm a šířce 500 mm. Vzdálenost kotevní rýhy od horní hrany svahu by měla činit 300 mm, v patě je možné navázat přímo na svah.

Do připravených rýh ukotvíte sítě a rohože, čímž výrazně snížíte riziko, že by při prudkých přívalových deštích bude voda protékat pod nimi nebo že se rohože začnou vlivem tekoucí vody postupně sesouvat ze svahu dolů.

Ukázka nesprávné pokládky protierozní rohože u silnice

Na fotografii výše vidíte, jak by instalace protierozní rohože neměla vypadat. Kromě absence kotevních rýh je patrné, že terén nebyl před instalací správně zarovnán a rohož nepřiléhá k podkladu.

Dalším problém je chybná instalace – rohože a sítě se pokládají po spádnici (nikoli po vrstevnici jako v tomto případě). Jak při pokládce protierozní ochrany postupovat, aby splnila svůj účel?

TIP: Podívejte se na další chyby při pokládce protierozních rohoží, abyste se jich mohli včas vyvarovat. Ušetříte si mnoho námahy a financí na případnou nápravu škod.

2. Pokládka protierozních rohoží a sítí

1. krok: Když máte svah připravený, můžete položit protierozní ochranu. Rohože a sítě o větších rozměrech se většinou dodávají v rolích (jsou skladnější a lépe se s nimi na svahu manipuluje). Ty můžete přemisťovat i ručně: vyhněte se ale vláčení rohoži po zemi, abyste je neopatrným zacházením nepoškodili.

Následně role rozviňte v koruně svahu směrem dolů – a jak už víte, pokládají se ve směru spádu terénu. Role pokládejte s přesahem 10–15 cm.

2. krok: Protierozní rohože a sítě je potřeba ve svahu upevnit vhodnými kotvícími prvky. Nejčastěji se využívají ocelové kotvící skoby. Délka použitých skob se odvíjí od typu půdního podloží a sklonu svahu (pro strmější svahy nad 30° je třeba použít skoby o délce 30 cm, pro méně strmé svahy postačí skoby kratší).

TIP: Jaké množství kotvících prvků použít? Podívejte se na schéma, které vám kotvení rohoží a sítí usnadní (nezapomeňte přitom vzít v potaz sklon vašeho svahu).

3. krok: Nakonec zakotvěte rohože také v patě a koruně svahu a zasypejte kotevní rýhy nepropustnou zeminou (jílem, hlínou).

Dáváte-li přednost názorné ukázce, podívejte se na instalaci protierozní ochrany na videu.

3. Vysazení vegetace

Vegetaci je možné zasadit ve svahu i po pokládce protierozní ochrany. Budete-li pracovat opatrně, nemusíte se bát, že poškodíte jejich strukturu. Nejprve po spádnici vyřízněte do sítí otvory ve tvaru X nebo Y. Do připravených otvorů vysaďte vegetaci a poté k rostlinkám síť přihrňte k (u výsadby se rohože obvykle nekotví).

TIP: Potřebujete-li protierozní síť nastřihnout nebo je zkrátit na požadovaný rozměr, můžete použít nůžky na plech. Pro dělení rolí je možné využít úhlovou brusku nebo motorovou pilu.

Časté dotazy při instalaci protierozní ochrany

Co vás nejčastěji zajímá předtím, než se pustíte do stabilizace svahu za pomocí protierozních sítí a rohoží? Odpovědi od odborníků najdete níže.

1. Jaký je rozdíl mezi jutovými a kokosovými sítěmi (rohožemi)?

Zásadními rozdíly mezi jutovými a kokosovými vlákny jsou v životnosti a ceně protierozní ochrany. Jutové textilie s nižší gramáží jsou vhodnější do méně příkrých svahů (se sklonem do cca 30°). Funkční životnost jutových sítí se pohybuje v rozmezí 12–24 měsíců (naproti tomu, životnost běžná životnost kokosových sítí bývá 24–35 měsíců).

Také z toho důvodu je protierozní ochrana z jutových vláken obvykle o něco levnější. Využijete zejména v případech, kdy na svazích vysadíte rychle rostoucí rostliny, které již v nadcházející sezóně mohou vytvořit vegetační kryt a převzít funkci ochranu proti erozi.

Protierozní jutová síť zpevňující svah u silnice

2. Jak dlouho vydrží protierozní ochrana na svazích?

U každého produktu uvádí výrobce odhadovanou funkční životnost: u jutových textílií se životnost pohybuje okolo 12–24 měsíců, kokosové sítě (někdy označované jako kokosové geotextílie) mají životnost cca 24–36 měsíců.

Proč je tato hodnota spíše orientační? Je potřeba si uvědomit, že se jedná o přírodní materiál, jehož rozklad v podstatě začíná již v momentě pokládky na svahu. Sítě a rohože mohou vydržet i déle (v některých případech i pět let – ale již dříve se začínají vlivem vnějších činitelů trhat a rozkládat).

Životnost se vždy odvíjí od konkrétních podmínek v místech instalace (poloha svahu vzhl. ke světovým stranám, intenzita slunečního svitu, množství srážek atd.), tudíž univerzální odpověď na otázku "Jak dlouho mi textilie na svahu vydrží?" neexistuje.

Rozkladné procesy vždy sehrají svou roli, a to i v případě, že se rozhodnete použít kokosové sítě s vyšší plošnou hmotností. V takových případech může být rozpad vláken pomalejší, ale nikdy se zcela nezastaví. Ovšem v době, kdy se rozloží úplně, bude již svah pokrytý vegetací, která funkci protierozní ochrany převezme.

Protierozní rohože na březích potoka

3. Jak udržet mulčovací kůru ve svahu, aby ji nesplavovala voda?

Pokud proti plevele nechcete použít netkané textilie, můžete v kombinaci s kokosovými sítěmi využít také mulčovací kůru. Na běžný svah vám postačí např. kokosová síť Geomanet K400 EKO, která má velikost oka 3,5 cm. Kokosovou geotextílii položíte na svahu (podle návodu výše) a skrze otvory nasypete mulčovací kůru.

Upozornění: Udávaná velikost ok je opět spíše orientační. Hodnotu udává výrobce (vzhledem k výrobnímu procesu ale ani on nezaručí, že všechna oka budou mít shodnou velikost). Kokosové sítě s vyšší gramáží jsou pro kůru méně vhodné: jejich vlákna jsou hustě spletena, velikost ok je tím pádem menší.

Instalací protierozní sítě v kombinaci s mulčí docílíte čistě přírodního řešení, aniž by vám první deště splavily veškerou kůru ze svahu dolů. Dříve nebo později ale část mulče voda nejspíš odplaví, navíc stejně jako jiné přírodní materiály podléhá rozkladu. Proto je potřeba čas od času kůru na svazích doplnit.

4. Pro které půdy (ne)jsou protierozní sítě a rohože vhodné?

Máte-li na zahradě jílovité nebo kamenité podloží, můžete využít právě kokosové sítě. Na písčitý terén jsou naopak vhodnější rohože, např. kokosová rohož Geomat K-P. Obecně řečeno, čím náchylnější je svah k erozi, tím vhodnější je rohož: oproti síti zajišťuje úplné pokrytí svahu a silnější přívalový déšť po ní snáze steče.

Protierozní kokosová rohož v prudkém svahu vyztužená ocelovou sítí

Chcete se dozvědět více?

Zaujaly vás zmiňované možnosti a rádi byste se co nejdříve pustili do práce?

Přečtěte si, které rostliny jsou ideální na zpevnění svahu, abyste pro svažitý terén poblíž domu vybrali správnou vegetaci. Zahrada už pro vás nebude trnem v oku, ale naopak chloubou, kterou vám sousedi mohou závidět.

Produkty uvedené v článku

Vaše dotazy

Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků.

Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Nebo si nechte občas od nás poslat pár zajímavostí e-mailem
Kliknutím na „Odebírat“ vyjadřujete souhlas se zpracováním e-mailu dle našich zásad zpracovaní osobních údajů.

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Potřebujete poradit? Nevíte, který produkt vybrat? Jakou variantu? Neztrácejte čas samostudiem informaci na internetu. Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků. Poslat dotaz

Blog

Hubení plevele: 9 osvědčených tipů jak na to

Chemický postřik nebo kbelík a motyčka… to jsou jen dvě možnosti, jak se zbavit plevele v záhonech nebo mezi spárami v chodníku. Existují však i další způsoby, jak se vypořádat s nechtěnými rostlinami. Sepsali jsme pro vás šestici nejúčinnějších, a to včetně zkušeností od zahradníků.

Jak založit okrasné zahradní jezírko [Návod krok za krokem]

Založení zahradního jezírka není zvlášť složité. Vyžaduje však důkladnou přípravu základů a správný výběr materiálu, který zabrání prosakování vody do okolní půdy. Přečtěte si, jak založit jezírko od výkopu základů až po finální úpravy.

Zpevnění základů rodinných domů a cest pomocí geomříží

Pokud se chystáte zakládat dům či příjezdovou cestu na neúnosném podloží nebo pokládat dlažbu na měkkém podkladu, možná vám bylo doporučeno použít pro tuto realizaci geomříže. Co je to geomříž a jak ji vybrat správně?
Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.