Jutové a kokosové geotextilie a jejich použití

O zpevňování povrchu svahů pomocí kokosových a jutových geotextilií.

Jutové a kokosové geotextílie se používají na svazích, které jsou v důsledku stavební činnosti dočasně bez vegetace a jsou vzhledem ke svému sklonu, půdním a odtokovým podmínkám náchylné ke vzniku eroze a potřebují tak okamžitou ochranu. Výhodou těchto výrobků je, že jsou ze zcela přírodních materiálů a to buď z kokosu nebo juty a neobsahují tak žádné toxické, plastické ani znečišťující látky, které by poškozovaly okolí. Jedná se tedy o ekologicky velmi příznivou variantu dočasného zpevnění svahů, na což se v dnešní době mnoho dbá.

Při zvýšeném povrchovém odtoku vymílá voda ve svahu erozní rýžky a rýhy. Odnáší zrna zeminy a případně i semena rostlin a podemílá mladé rostliny. Každé vlákno protierozní rohože působí jako hydraulický stupeň, který snižuje rychlost proudící vody (a tedy i její sílu) a zachycuje transportované částice půdy a tím brání erozi.

Použití dočasných protierozních rohoží je velmi rozmanité. Obecně se dají využít při zakládání výsadeb v okolí nejrůznějších veřejných a občanských staveb ale i u Vás na zahradě. Konkrétně pak nalézají využití v dopravním stavitelství při budování zářezů a násypů liniových staveb, či při stavbě násypových kuželů mostů. Dále se využívají ve vodním stavitelství na ochranu břehů jezírek, pomalých vodních toků nebo při výstavbě nového parku či zahrady. Uplatní se i při revitalizaci území včetně rekultivace skládek a svahů po těžební činnosti. Nebo v rámci navrhnutých protierozních krajinných úprav.

Výrobky mají podobu tkané sítě s otevřenou strukturou. Tuhá kokosová či jutová vlákna jsou spředena do příze o tloušťce cca 5mm. Hustota vláken určuje plošnou hmotnost (gramáž) georohože. Platí, že čím strmější svah, tím je třeba k účinné protierozní ochraně vyšší gramáže. Jutová rohož má gramáž 500 g/m2, kokosová se dodává v hustotách 400, 700 a 900 g/m2 .

Životnost je omezená a závisí na podmínkách, v nichž je rohož instalována. Kokosová geotextilie má průměrnou životnost 36 měsíců a jutová 12-24 měsíců. Již po první zimě začne docházet k rozkladu rohože a tím i k uvolňování minerálních látek do půdy, které ji obohatí a podpoří růst vegetace. Postupně se do půdy předají až 4 t látek na 1 ha. Vegetaci prospěje i to, že kokosová vlákna zadržují vodu, a to až 8násobek své hmotnosti. Navíc mají vhodné pH a dokáží do sebe absorbovat i živiny, které rostlinám uměle dodáme a postupně je uvolňovat. Celkově tedy podporují vývoj zdravého kořenového systému rostlin, který v budoucnu přebere protierozní funkci na svahu.

K upevnění na svahu se používají ocelové kotvící skoby Geopin Steel, nebo alternativně dřevěné Geopin Wood či plastové Geopin PLA. 

Proč nakupovat na GEOmall?

Odborné poradenství Sortiment skladem Finanční a časová úspora Rychlost doručení
VKLÁDÁM PRODUKTY DO KOŠÍKU