+420 548 218 047 (Po-Pá 8:00-16:00)
Země doručení

Jak založit okrasné zahradní jezírko v 11 krocích

Založení zahradního jezírka není zvlášť složité. Vyžaduje však důkladnou přípravu základů a správný výběr materiálu, který zabrání prosakování vody do okolní půdy. Přečtěte si, jak založit jezírko od výkopu základů až po finální úpravy.

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Okrasné zahradní jezírko

1. krok: Rozmyslete, proč si chcete zahradní jezírko pořídit

O tom, že jezírko v zahradě je přitažlivým estetickým prvkem, se není potřeba detailněji rozepisovat.

Pro realistické zhodnocení (zejména finančních) nákladů na stavbu a údržbu jezírka ale zvažte i další okolnosti, předně:

 • Chcete si jezírko pořídit, abyste obohatili svou zahradu o vodní prvek, nebo je vašim záměrem především zaplnit nevyužitou plochu, na které roste zeleň?
 • Chcete v jezírku pouze pěstovat rostliny, nebo zvažujete i chov ryb?

Někteří majitelé zahrad o jezírku přemýšlejí z důvodu, že nechtějí na ploše sekat trávu nebo vytrhávat plevel. Okrasné jezírko však rovněž vyžaduje pravidelnou údržbu (péče o rostliny, čištění vody, čerpadla a podobně). Představa, že vytvořením vodní plochy si údržbu zahrady usnadníte, je zavádějící.

Výběr rostlin nebo ryb také ovlivňuje podobu zahradního jezírka: například jeho hloubku, polohu či nároky na čistotu vody. Proto využití jezírka uvažte ještě před začátkem projektu.

TIP: O parametrech zahradního jezírka je potřeba mít jasnou představu zvláště tehdy, pokud jeho realizaci zadáte specializované firmě. Rozhodnete-li se podobu jezírka změnit v průběhu realizace, může se dokončení projektu prodlužovat a vyžádat si další, původně neočekávané finanční investice.

2. krok: Vyberte pro zahradní jezírko vhodné místo

Na malé zahradě je umístění zahradního jezírka obecně jednodušší. Pokud však máte k dispozici větší plochu, a tím i více možností, kde jezírko vytvořit, vezměte v potaz následující faktory:

 • Příhodné místo pro jezírko je v polostínu. Na vodní hladinu by mělo svítit slunce alespoň 4–5 hodin denně.
 • Nadměrně exponovaná místa jsou nevhodná: příliš mnoho slunečního záření napomáhá šíření bakterií a řas. Jejich přemnožení se obvykle projeví zezelenáním vody, čímž stoupnou i nároky na údržbu zahradního jezírka.
 • V okolí jezírka se mohou nacházet větší stromy, které umocní celkový dojem z výsledné scenerie. Přítomnost jehličnanů nebo listnatých stromů kolem vodní plochy je zapotřebí zohlednit při výběru filtrace: ta musí být dostatečně výkonná na to, aby si poradila s větším množstvím spadaného jehličí nebo tlejícího listí.
 • Pokud větší stromy rostou (nebo je teprve vysadíte) v bezprostřední blízkosti jezírka, zvažte při přípravě terénu použití protikořenové fólie. Ta usměrní růst větších kořenů v půdě a zabrání jejich prorůstání do základů jezírka.

3. krok: Promyslete velikost jezírka

Velikost plánované vodní plochy se bude odvíjet od vašich možností a preferencí, ale také od způsobu využití jezírka. Pravidlo „čím větší jezírko, tím lepší“ vždy neplatí.

Jedním z občasných argumentů pro výstavbu většího jezírka jsou nižší nároky na jeho udržování. Tato úvaha je ale poněkud zjednodušující. Obecně lze totiž říci, že ve větším jezírku trvá většina procesů déle, tzn.:

 • Déle potrvá jak ohřátí, tak ochladnutí vody.
 • Déle potrvá jak zanesení jezírka řasami (zakalení vody), tak i případně vyčištění apod.

V některých případech je tedy větší jezírko výhodou, jindy však údržba větší vodní plochy vyžaduje o to větší pozornost.

Pokud tedy přemýšlíte, jak velké jezírko si pořídit, zohledněte:

 • Finanční možnosti – stavba většího jezírka bude nákladnější jak z hlediska výkopu (zajištění kopáčů, případně bagru a jeho obsluhy) či nákupu materiálu (velikost jezírkové folie, geotextilie) nebo čerpadla / filtrace.
 • Nároky na provoz – cena za provoz čerpadla, prostředků pro udržování kvality vody a podobně může být nižší / vyšší v závislosti na velikosti vodní plochy.
 • Pracnost při údržbě – čištění filtrace i samotného jezírka (zde zohledněte i náklady za další nástroje pro údržbu – například hrábě, vysavač, kartáč nebo síťku na nečistoty). Udržování většího jezírka bude obecně pracnější, a pokud si na něj sami nenajdete čas, připočtěte i náklady za služby zahradníka či dalších povolaných osob.
 • Podmínky pro chov ryb – různé druhy ryb vyžadují rozdílné podmínky k tomu, aby se jim ve vodě dařilo. Například pro chov populárních Koi kaprů jsou ideální jezírka o velikosti nad 10 m³, aby měli i dospělí jedinci dostatek prostoru.

TIP: Kromě velikosti zvažte i tvar jezírka. Nejčastěji v zahradách spatříte jezírka ve tvaru hrušky nebo rohlíku. Dokonale kulatá jezírka mohou působit vizuálně přitažlivě, jedná se však spíše o idylickou představu. V praxi se s tímto tvarem zahradního jezírka nesetkáte. Důvodem je způsob pohybu vody v jezírku, kvůli kterému je kruhový tvar nepraktický.

Okrasné zahradní jezírko s Koi kapry

4. krok: Vyznačte si půdorys jezírka

Před začátkem výkopových prací si půdorys jezírka vyznačte provázkem, hadicí nebo pískem. Zároveň si dopředu naplánujte v jezírku zóny s různou výškou (hloubkou):

 • Bažiny – hloubka do 10 cm
 • Mělká voda – hloubka 20 až 40 cm
 • Hluboká voda – hloubka od 50 do 150 cm

Spád terénu mezi jednotlivými zónami by neměl přesahovat 25–30 stupňů. Jinak může docházet k sesouvání štěrku na dně jezírka.

Schéma zahradního jezírka
Na snímku: Půdorys zahradního jezírka si vyznačte hadicí nebo provázkem. Rozplánujte si také jedtlivé zóny.

5. krok: Pusťte se do výkopových prací

Samotná jáma pro zahradní jezírko musí být o 20 až 25 cm hlubší, než kam bude dosahovat hladina vody.

Po vyhloubení jámy a „výškových zón“ (vizte předchozí krok) vytvořte kolem jezírka příkop o hloubce 15 cm, který poslouží jako bariéra proti vzlínání vody.

Vnější okraje jezírka musí být v rovině. Před dokončením prací položte přes jezírko dřevěnou lať a za pomocí vodováhy ověřte, zda je ve vodorovné poloze.

TIP: Test s latí a vodováhou proveďte na různých místech jezírkové jámy. Okraje musí být vždy na stejné úrovni. Okraje můžete snížit pouze v jednom předem vybraném bodě, kudy bude odtékat voda z jezírka odtékat při silných deštích.

6. krok: Vysypte jezírkovou jámu pískem (nepovinné)

Po skončení výkopových prací odstraňte ze dna jámy ostré předměty – větvičky, kameny a jiné drobný materiál, který by mohl poškodit geotextilii nebo jezírkovou fólii.

Tvoří-li půdu v místě výkopu skála nebo se v zemině nachází opravdu ostré kameny, vysypte dno vrstvou jemnějšího písku o výšce 10 cm. Následně vrstvu písku upěchujte či zhutněte.

7. krok: Vyložte dno jezírka geotextilií

Na připravené dno výkopu umístěte geotextilii, která zabrání prorůstání kořínků do jezírka a zároveň chrání jezírkovou fólii před protržením.

Geotextilie do jezírka musí být dostatečně silná, aby jí nepropíchly ostré kameny nebo kořínky rostlin. Vhodná je netkaná geotextilie o min. plošné hmotnosti 400 g m² – například geotextilie RPES 400.

TIP: Na geotextilii do jezírka nešetřete. Úspora v řádech několika stovek či (u větších jezírek) tisíců korun se nemusí vyplatit. Pokud dojde k protržení geotextilie, nápravy škod způsobené průsakem vody mohou být znatelně nákladnější.

Máte-li k dispozici pouze geotextilii s menší plošnou hmotností, položte dvě vrstvy přes sebe. Jednotlivé vrstvy geotextilii do jezírka pokládejte kolmo přes sebe.

Geotextilie pod jezírko

8. krok: Položte na geotextilii jezírkovou fólii

Na geotextilii umístěte jezírkovou fólii, která zabrání průsaku vody do okolního terénu. Nejčastějším řešením u hobby realizací je použití fólií z polyvinylchloridu (PVC).

 • PVC fólie musí mít tloušťku minimálně 1 mm. Tenčí fólie se hůře svařují, bývají méně odolné proti mechanickému poškození a jejich životnost je obecně kratší.
 • Alternativou jsou kaučukové jezírkové fólie EPDM, které jsou trvanlivější a zachovávají si pružnost i při nižších teplotách (pod 5 stupňů). Proto jsou vhodnější, pokud zakládáte jezírko v chladnějším období. EPDM fólie se nespojují svařením, ale použitím penetračního nátěru a vulkanizující pásky. Používají se převážně pro větší plochy.

Následně proveďte pokládku folie:

1. Jezírkovou fólii nejprve rozviňte mimo prostory jezírka. Větší role je lepší rozvíjet minimálně ve 2–3 osobách.

2. Roztaženou jezírkovou fólii přesuňte nad jámu zahradního jezírka a vycentrujte. Vyložte fólií dno a stěna jezírka. Přes jámu by měla fólie přesahovat min. o půl, ještě lépe o jeden metr.

Po fólii přecházejte opatrně, abyste ji nepoškodili. Ideálně si při realizaci zahradního jezírka nazujte boty s měkčí podrážkou.

3. Po pokládce začněte s vyhlazováním fólie, a to vždy od jejího středu ke stěnám jezírka. Stejně tak je nutné sledovat, aby záhyby na fólii nevznikaly při napouštění jezírka. Vlny na fólii je nutné odstranit v těchto fázích, později je již vyrovnávání jezírkové fólie složité.

4. Jezírkovou fólii ostře ukončete a ideálně přivařte – v případě EPDM fólií přilepte chloroprenovým lepidlem – k neviditelnému obrubníku nebo jinému druhu plastové lišty.

Fólii na břehu je potřeba ukotvit, aby pod ní nezatékala voda při přeplnění jezírka. Přebytečnou část fólie můžete ukrýt pod větší kameny štěrkem, které položíte okolo jezírka.

Jezírková fólie ve výkopu pro zahradní jezírko

9. krok: Začněte s napouštěním jezírka

Po pokládce jezírkové fólie vysypte dno jámy tenkou vrstvu štěrku nebo písku. Pak už můžete začít s napouštěním jezírka.

Stačí do něj zavést zahradní hadici napojenou na studnu nebo vodovod. Nepoužívejte v jezírku dešťovou vodu z nádrže nebo sudů na vodu, která je příliš měkká a kyselá. Kontroverze kolují i kolem použití studniční vody.

Podle mnohých specialistů je jediným spolehlivým řešením voda z vodovodního řádku, která má požadovanou tvrdost a optimální pH. Při napouštění jezírka vodou z vodovodu, která bývá ošetřena chlorem, je nutné nechat ji v jezírku alespoň 4 dny odstát.

POZOR: Chystáte-li se nasadit do jezírka ryby, je nutné ve vodě vytvořit biologickou rovnováhu, což potrvá minimálně 10 až 14 dní. Pokud ryby vypustíte do jezírka dříve, mohou jim nevhodné podmínky uškodit.

10. krok: Osaďte jezírko rostlinami

Následně můžete začít do zahradního jezírka umisťovat první rostliny. Podle hloubky, do které rostliny vysadíte, použijte koše nebo tašky.

Ty se nejprve vyplní zeminou s vegetací a pomocí háků se uchytí do zeminy pod okrajem jezírka. Kromě rostlin můžete jezírko obložit dekorativními kameny (oblázky).

TIP: Přírodní „vaky“ na rostliny můžete vytvořit také z protierozní kokosové sítě. Jedná se o přírodní kokosová vlákna, která se postupně rozkládají a vyživují rostliny. Pod vodou vydrží koksová příze o něco déle než na svazích, kde je ve větší míře vystavena větru, slunečnímu svitu a vlivům.

11. krok: Nainstalujte čerpadlo

Jezírkové čerpadlo se umisťuje buďto dovnitř, nebo vně zahradního jezírka.

 • Umístíte-li čerpadlo dovnitř jezírka, nestavte jej přímo na dno, kde by nasáté nečistoty mohly narušit provoz zařízení. Podložte jej cihlou nebo jiným materiálem.
 • Umístíte-li čerpadlo vně jezírka, můžete vytvořit čerpací jámu. I v tomto případě musí být čerpadlo nainstalováno pod hladinou vody.

Jakmile máte čerpadlo (případně filtraci a další příslušenství, jehož instalace se odvíjí od podmínek konkrétní realizace), můžete jezírko dopustit vodou nebo osadit další vegetací.

Základní část prací tak máte úspěšně za sebou.

Žena s knihou u zahradního jezírka

Časté otázky spojené s budováním okrasného jezírka

Na co se v souvislosti s vytvořením zahradního jezírka nejčastěji ptáte? Sepsali jsme základní informace k opakovaným dotazům.

1. Potřebuji k vytvoření zahradního jezírka stavební povolení?

Nejjednodušším řešením je před začátkem projektu vznést dotaz na příslušeném stavebním úřadě ve vaší lokalitě. Vyjdeme-li z informací, které udává legislativa, obecně platí:

 • Ohlášení ani stavební souhlas není potřeba u terénních úprav do výšky či hloubky 1,5 m, případně pro realizace s výměrou do 300 m².
 • Územní souhlas je zapotřebí pro terénní úpravy do 1,5 m výšky či hloubky, případně pro realizace o výměře nad 300 m², nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady.

Pro menší okrasná jezírka tedy povolení většinou nepotřebujete. U větších realizací je vhodné se informovat na úřadě. Kromě dokumentů je pak vhodné si zajistit:

 • Hydrologický průzkum
 • Ověření o existenci inženýrských sítí
 • Svolení sousedů

2. Kolik stojí zahradní jezírko?

Konkrétní částku nelze určit vzhledem k parametrům jezírka i proměnlivým cenám stavebního materiálu či služeb (výkopové práce, výsadba zeleně).

Poptáte-li vytvoření zahradního jezírka u specializované firmy, naceňují zakázku individuálně. Pokud si chcete udělat předběžnou představu o tom, jaké náklady se mohou promítnout do konečné ceny za realizaci jezírka, vezměte v úvahu:

 • Ceny výkupových prací (pronájem bagru a jeho obsluhy, případně náklady na zaplacení času kopáčů).
 • Cenu materiálů (geotextilie, jezírková fólie, čerpadlo, filtrace, zeleň, případně i nástroje potřebné k vytvoření výkopu apod.).
 • Cenu dalších profesionálů (např. zahradního architekta, který může pomoci jak s realizací, tak výběrem zeleně…), které se mohou lišit podle regionu, zkušeností apod.

3. Jak hluboké jezírko potřebuji?

Obecně doporučovaná minimální hloubka jezírka je 60 cm, což je také běžná nezámrzná hloubka. V chladnějších oblastech může být nezámrzná hloubka větší – i 100 cm.

Pokud hodláte v jezírku chovat ryby, platí stejná úvaha: jezírko musí být dostatečně hluboké, aby v zimním období nezamrzlo. U jezírek s rybami je v našich končinách běžná hloubka 150 cm (mj. proto, aby měly ryby pro život dostatek místa).

4. Jak na levné zahradní jezírko? Využijte plastovou formu

Pokud nemáte času ani financí nazbyt, vyzkoušejte namísto klasického zahradního jezírka alternativu: plastové zahradní jezírko.

Jedná se o malé nádrže na vodu, které mají již předdefinovaný tvar. Po usazení v zahradě je stačí osázet rostlinami a napustit vodou. Na trhu jsou k dostání plastová jezírka v různých rozměrech a tvarech, takže si vyberete model, který přesně zapadne do vaší zahrady.

Výhody plastového zahradního jezírka:

 • S hotovou formou na vodu si na zahradě vytvoříte vytoužený vodní prvek i bez složitých výkupových prací. Předpřipravené zóny v plastové formě usnadňují rozvržení kamínků či rostlin.
 • Malá plastová jezírka jsou k dostání v objemu 150–500 litrů; stejně tak ale seženete i objemnější formy o vyšších stovkách litrů, díky kterým vytvoříte z jezírka dominantní prvek na zahradě.
 • Pevný tvar stěn a odolný plastový materiál umožňuje snazší údržbu. Nečistoty odstraníte oplachem, například pomocí zahradní hadice.

Video: jak založit okrasné jezírko

Dáváte přednost praktické ukázce? Inspirujte se majitelů zahrad, kteří mají založení jezírka úspěšně za sebou. Příklad vidíte na videu:

Přejeme vám při založení zahradního jezírka mnoho úspěchů.

Produkty uvedené v článku

Kategorie

Vaše dotazy

Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků.

Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Nebo si nechte občas od nás poslat pár zajímavostí e-mailem
Kliknutím na „Odebírat“ vyjadřujete souhlas se zpracováním e-mailu dle našich zásad zpracovaní osobních údajů.

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Potřebujete poradit? Nevíte, který produkt vybrat? Jakou variantu? Neztrácejte čas samostudiem informaci na internetu. Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků. Poslat dotaz

Blog

Hubení plevele: 9 osvědčených tipů jak na to

Chemický postřik nebo kbelík a motyčka… to jsou jen dvě možnosti, jak se zbavit plevele v záhonech nebo mezi spárami v chodníku. Existují však i další způsoby, jak se vypořádat s nechtěnými rostlinami. Sepsali jsme pro vás šestici nejúčinnějších, a to včetně zkušeností od zahradníků.

Jak založit okrasné zahradní jezírko [Návod krok za krokem]

Založení zahradního jezírka není zvlášť složité. Vyžaduje však důkladnou přípravu základů a správný výběr materiálu, který zabrání prosakování vody do okolní půdy. Přečtěte si, jak založit jezírko od výkopu základů až po finální úpravy.

Zpevnění základů rodinných domů a cest pomocí geomříží

Pokud se chystáte zakládat dům či příjezdovou cestu na neúnosném podloží nebo pokládat dlažbu na měkkém podkladu, možná vám bylo doporučeno použít pro tuto realizaci geomříže. Co je to geomříž a jak ji vybrat správně?
Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.