+420 548 218 047 (Po-Pá 8:00-16:00)
Země doručení

Jak zpevnit povrch ve výběhu pro koně?

Máte obavy, že se váš výběh pro koně na podzim promění v rozblácený tankodrom? Požádali jsme o radu odbornici, která se chovu koní věnuje dlouhá léta, a společně s ní vám poradíme, jak terén efektivně zpevnit, i když chováte koně na pronajatém pozemku.

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Tři černí koně na rozbahněné pastvině
Ilustrační foto. Rozbahněný terén představuje pro koně spíše hrozbu než prostor k dovádění.

Proč představuje bahno nebezpečí pro koně?

Deštivá období bývají postrachem chovatelů koní. Stačí vydatnější přeháňky a udržovaný koňský výběh se během několika hodin promění v oraniště. Nejenže rozbahněný terén působí nevzhledně, ale zároveň může způsobit koním vážné zdravotní obtíže.

TIP: Vrtalo vám někdy hlavou, proč se koně válejí v bahně? Jedná se formu socializace ("nasávání" stádního pachu) i relaxace (uvolnění svalů). Tímto způsobem se zvířata rovněž zbavují kožních parazitů. Přesto většinou dají přednost suchému terénu před tankodromem.

Při běhu na podmáčeném terénu přijdou koně snáze k úrazu. Iveta Jebáčková-Lažanská, která má s venkovním chovem bohaté zkušenosti a na toto téma vydala knihu, dodává: "Nejčastější jsou podlomy, ale i úrazy na pohybovém aparátu vlivem akutních traumat z pohybu koní na výbězích do hloubky rozšlapaných a následně zamrzlých."

Příznaky bahenní horečky na kopytě koně
Ilustrační foto. Dlouhodobý pohyb v blátě se u koní může projevit nepříjemným kožním onemocněním, tzv. bahenní horečkou (podlom).

Hroudy usazeného bláta zároveň hutní půdu a zabraňují růstu trávy, kdežto přemokřená půda vytváří ideální prostředí pro celou řadů plevelů. Rozblácený terén se dále stává líhní infikovaného hmyzu (např. komárů), kteří mezi chovanými zvířaty šíří celou řadu onemocnění.

3 dobré důvody, proč se urychleně zbavit bláta ve výběhu?

 • Zablácený terén ztěžuje zvířatům i chovatelům pohyb a zvyšuje riziko úrazu.
 • V rozbahněném terénu se daří plevelům nebo hmyzu, který je přenašečem bakterií.
 • Bláto znečišťuje pitnou vodu i zásoby sena v krmelišti a komplikuje údržbu výběhu (úklid trusu).

Proto je nutné udržovat exponovaná místa suchá, aby se mohli koně ve výběhu pohybovat i za sychravého počasí. Jak podloží ve výběhu účinně zpevnit, aby se na pozemku zbytečně nedržela vlhkost?

Koňská kopyta při pohybu koně v rozbláceném terénu
Ilustrační foto. Při běhu v rozbahněném terénu hrozí riziko, že koně podklouznou a a způsobí si vážné zdravotní obtíže.

Jak zpevnit terén ve výběhu pro koně?

Možností, jak zpevnit povrch, po němž se prohánějí koně, existuje více. Vždy je ovšem nutné zvážit několik faktorů:

 • Jak velkou plochu potřebujete zpevnit?
 • Kdo je vlastníkem pozemku?
 • Kolik můžete do úpravy terénu investovat?
 • Jaký materiál využijete?

Primárním cílem je upravit terén tak, aby na zatěžovaných místech dobře vysychal. Pro tyto účely je vhodné kombinovat přírodní materiály (štěrk, písek…) s plastovými rohožemi nebo dlaždicemi, které se instalují zejména v nadměrně zatěžovaných místech: u branky výběhu, napajedla, okolo krmeliště…

Pro dlouhodobé zpevnění terénu se obvykle využívají dva druhy materiálů:

 • přírodní (organické) materiály,
 • plastové rohože nebo dlaždice.

Přírodní materiály pro zpevnění povrchu

1. Jemnější štěrk – navezete jemnější frakci štěrku ve vrstvě asi 10 cm a povrch zhutníte. Tento materiál je příjemný na došlap a nezpůsobuje prašnost, ale sléhává a musíte jej sem tam dosypat.

2. Písek – zhutněný písek je dalším možným řešením. I v tomto případě počítejte s tím, že bude potřeba materiál dosypávat, zejména při silnějších deštích, kdy dochází k odplavování písku. Zrna písku by neměla být příliš hrubá nebo kulatá – koním po něm kopyta kloužou.

3. Dřevní štěpka – kůru navezete do výběhu min. ve výši 20–30 cm, aby ji koně příliš rychle neudusali (i kůra tleje a sléhává a je nutné ji průběžně dosypávat).

Plastové výrobky pro zpevnění povrchu

Stavíte výběh na cizím pozemku? Dočasným řešením pro zpevnění povrchu bývají různé plastové zatravňovací dlaždice (rastry) a rohože. Tyto materiály mají několik výhod:

 • efektivně zpevňují požadované plochy,
 • při správné instalaci koňům nepodkluzují,
 • nezabraňují růstu trávy a jiné vegetace,
 • a později je můžete z pozemku odstranit.

V kategorii rohoží jsou populární rohože To.Si-Plast s protiskluzovým povrchem. Rohože jsou v Česku poměrně oblíbené, protože jsou značně odolné a jednoduše se instalují, ale některé chovatele odrazují vyšší pořizovací náklady.

Alternativním řešením je použití stájové dlažby Geopave PADD. Plastová dlažba nepodkluzuje, odolává klimatickým vlivům i močovině, zabraňuje rozbahnění terénu a neomezuje růst vegetace.

TIP: Zjistěte, jaké další metody zpevnění terénu pro koně existují a jaké jsou jejich klady a zápory.

Jezdec na koni při jízdě ve výběhu
Ilustrační foto. Jezdec na koni ve venkovním výběhu.

Výhody a využití zatravňovací dlažby při zpevňování terénu

Oproti jiným stavebním materiálům jako beton nebo asfalt jsou plastové dlaždice méně náročné na instalaci. Pokud chováte koně na pronajatém pozemku, který jednou budete odevzdávat majiteli, je možné dlaždice a rohože z povrchu odstranit a zachovat původní stav terénu.

Další přednosti zatravňovací dlažby uvádí Iveta Jebáčková-Lažanská:"Přínosem je samozřejmě nejen zpevnění samotné, ale i estetická stránky věci – pokud není plocha příliš namáhána, udrží se i něco zeleně – a také velké "vsakovací" plus: půda dostane vláhu, aniž by byla rozšlapána koňmi do kašovité konzistence. Na základních výbězích v blátivá období vzniká opravdu velmi specifické bahno, smísené s trusem a močí, rozčvachtané kopyty do hmoty, která vyzouvá gumáky a znemožňuje jakékoli civilizované fungování zvířatům i lidem."

Co je další výhoda? Nemusíte zpevňovat celou plochu výběhu. Iveta Lažanská-Jebáčková radí: "Nejfrekventovanější místa – kolem krmelců, ve vchodech do přístřešků, u napajedel – zpevnit opravdu dobře, tedy využít rastry, rohože i úpravy podloží (odvodnit, zbudovat kamenné lože pro pokládku např. pryžové dlažby nebo dlažby betonové, ať už zatravňovací nebo plné)."

Zbytek ploch zpevnit například kombinací písku (koně se v něm rádi válí), štěrku (treky a místa, kde koně prochází) a klidně nechat i plochy čistě hliněné, kde se v mokrá období vytvoří i trocha bláta (pokud v něm nestojí koně neustále, ničemu nevadí, naopak má dobrý vliv na kopyta občasné vlhčení rohoviny je plus, neustálé stání v blátě mínus). Obecně doporučuji dbát na kvalitu kopyt, tedy nenechat žít koně jenom na měkkém povrchu, který kopyta nestimuluje ke kvalitnímu růstu odolné rohoviny."

TIP: Podívejte se, jak (ne)správné podloží ve výběhu ovlivňuje pohybovou soustavu koní.

Pokládku stájové dlažby zvládnete svépomocí, bez použití těžké techniky. Je však nutné dodržet jednotlivé kroky, aby dlažba plnila svůj účel. Jak při pokládce postupovat?

1. Odebrání svrchní části zeminy

Nejprve z míst, kam budete dlaždice pokládat, odstraňte 30–40 cm svrchní zeminy (např. v závislosti na typu podloží – u jílovitých půd, které déle zadržují vodu, je vhodné odebrat větší množství zeminy).

2. Příprava terénu

Před pokládkou dlaždic odstraňte nežádoucí předměty (ostré předměty, kameny, kořínky…), terén zarovnejte a vyspádujte o 1–2 % ve směru, kudy má odtékat dešťová voda. Nakonec povrch zhutněte (například vibrační deskou nebo válcem).

TIP: Pokud je výběh pro koně v mírném svahu, vyhlubte pod úrovní podloží strouhu, kterou vyspádujete a vysypete štěrkem. Lépe tak odvedete z pozemku srážkovou vodu.

3. Pokládka geotextilie

Geotextilie se při budování koňského výběhu používá pro oddělení různých vrstev materiálu a do jisté míry také omezuje rozrůstání plevele. Lze ji využít jak při instalaci zatravňovací dlažby, tak pod finální vrstvu písku nebo štěrku v padocích nebo jízdárnách, kde koně trénují překážkový běh apod.

Pro tyto účely je vhodné vybírat dostatečně odolnou geotextilii, která:

 • se neprotrhne při kontaktu s drenážním materiálem (např. zhutněným ostrohranným štěrkem),
 • dlouhodobě odolá hmotnosti koní a nárazu jejich kopyt při došlapu nebo doskoku.

Požadované parametry nenabízí každá běžně dostupná geotextilie. Volte netkanou geotextilii NTB 10 z čistého polypropylenu o minimální plošné hmotností 200 g/m².

Na geotextilii zbytečně nešetřete. Pokud vyberete levnější variantu s horšími parametry, může dojít k protržení geotextilie již při instalaci (například při zhutňování štěrku navezeného na položenou geotextilii) a vy si přiděláte zbytečnou práci s nákupem nového materiálu.

Jezdec na koní při jízdě v paddoku
Ilustrační foto. Polypropylenová geotextilie pod finální vrstvou štěrku zabrání mísení materiálu a lépe odolá nárazům při došlapu koní.

4. Vytvoření drenážní vrstvy

Na vyspádovaný a upravený povrch (případně ještě zakrytý geotextilií) navezte vrstvu porézního materiálu, která poslouží jako drenáž, díky níž srážková vlhkost nebo moč snáze odteče z inkriminovaných míst. Pro tyto účely je vhodný hrubší štěrk frakce 5/63 ve vrstvě cca 15 cm. Navezený štěrk řádně zhutněte.

5. Instalace stájové dlažby

V dalším kroku pokládáme na připravený povrch samotné dlaždice. Dlažbu pokládejte po celé vymezené ploše, ve svahu začínejte od nejvýše položeného místa k nejnižšímu.

Jednotlivé dlaždice se do sebe jednoduše "zaklapnou", a tím můžete pokrýt libovolně velkou plochu. Pokud potřebujete upravit rozměry dlaždic, použijte úhlovou brusku (flexu).

TIP: Na okrajích vymezené plochy můžete zabránit ujíždění dlažby tak, že ji zatížíte například betonovými dlaždicemi. Někteří chovatelé využívají jako "obruby" chmelové sloupy, o které se koně neporaní a později je lehce odstraníte.

6. Pokládka finální vrstvy

Na závěr zasypte dlaždice vrstvou jemného štěrku (frakce cca 1 cm, výška vrstvy cca 10 cm), který je pohodlnější na došlap, nebo silnější vrstvou hrubozrnného písku. Materiály nezpůsobují prašnost a zároveň zpevní spodní vrstvu podloží. Drobné kamínky a zrnka písku zapadnou mezi hrubozrnný štěrk.

V obou případech počítejte s tím, že organický materiál časem slehne nebo jej koně roznesou po okolí a bude potřeba svrchní výplň mezi dlaždicemi dosypávat.

TIP: Pokud plánujete postavit koním i útulný přístřešek, nezapomeňte, že musíte svůj úmysl předem ohlásit stavebnímu úřadu. U prostorově náročnějších příbytků se možná neobejdete bez stavebního povolení. Předem se informujte, jaké podmínky je potřeba splnit předtím, než začnete stavět.

Údržba stájové dlažby

Ačkoli stájové dlaždice jsou vyrobeny z plastu, který odolá nepříznivému počasí a do značné míry také chemickým vlivům, občasné údržbě se nevyhnete, zejména pokud jde o úklid koňského trusu.

V letních dnech, kdy se koně zdržují převážně na pastvě, stačí stájovou dlažbu opláchnout proudem vody. Odstraníte z povrchu nahromaděné nečistoty a dlaždice na slunci rychle oschnou. Díky tomu udržíte dlaždice v dobrém stavu a koním poskytnete vítaný komfort, aby se mohli na pozemku pohybovat i v období podzimních plískanic.

Chcete si ušetřit námahu při údržbě koňského výběhu a zároveň dopřát svým zvířatům dostatek pohybu bez obav o jejich pohybový aparát? Přečtěte si o dalších výhodách stájové dlažby Geopave PADD nebo kontaktujte naše specialisty, kteří vám pomohou s výběrem řešení pro váš padok nebo jízdárnu.

Vaše dotazy

Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků.

Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Nebo si nechte občas od nás poslat pár zajímavostí e-mailem
Kliknutím na „Odebírat“ vyjadřujete souhlas se zpracováním e-mailu dle našich zásad zpracovaní osobních údajů.

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Potřebujete poradit? Nevíte, který produkt vybrat? Jakou variantu? Neztrácejte čas samostudiem informaci na internetu. Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků. Poslat dotaz

Blog

Zpevnění základů rodinných domů a cest pomocí geomříží

Pokud se chystáte zakládat dům nebo příjezdovou cestu na neúnosném podloží nebo pokládat dlažbu na měkkém podkladu, je možné, že vám bylo doporučeno použití geomříže. Co to je a jakou vybrat?

Koupačův průvodce (3. díl): Jak postavit nadzemní bazén?

Stavba nadzemního bazénu není nijak složitá. S pečlivým plánováním a párem šikovných rukou ji hravě zvládnete. Přečtěte si, co je nutné promyslet před nákupem nadzemního bazénu a jak postupovat při instalaci, pokud už máte vytoužený bazén doma.

Jak rozeznat a vybrat plastové obrubníky?

Na trhu najdete celou nepřeberné množství neviditelných obrubníků, které se odlišují výrobním materiálem, kvalitou zpracování, způsobem použití a cenou. Jak rozhodnout, který obrubník bude nejlepší pro vaš irealizaci? Přečtěte si srovnání nejpopulárnějších modelů ztracených obrubníků a při výběru už tápat nebudete.
Hotline Potřebujete poradit s výběrem zboží nebo objednávkou?
+420 548 218 047 info@geomall.cz V pracovních dnech od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.