Využití nopových fólií pro hydroizolaci spodní stavby

S nopovými fóliemi můžeme běžně přijít do styku během stavby či rekonstrukcí spodních (podzemních částí) budov.

Využití nopovek je vcelku frekventované, protože se jedná o vhodný izolační materiál, spolehlivě zabraňující průchodu půdní vlhkosti na základové nebo suterénní zdivo. Odděluje tedy stavby od okolního vlhkého prostředí. S nopovými fóliemi se často setkáme během procesu vysoušení a izolování vlhkého zdiva. Své využití také nachází u zelených střech, teras a balkónů, kde pomáhá omezit průtok deštivé vody při srážkách nebo tvoří separační vrstvu, oddělující vrstvy materiálu, které nesmí přijít do vzájemného kontaktu.

Nopové fólie jsou ve své podstatě vysokohustotní polyethylenové fólie (HDPE), do kterých jsou vytlačeny nopy. To jsou výstupky nejčastěji kruhového tvaru o různém průměru a výšce. Právě tyto nopy zabraňují průchodu vlhkosti. Jejich přítomnost totiž zajišťuje proudění vzduchu, což odvádí vodu a vlhkost pryč. Tento princip by u obyčejné fólie nebylo možné realizovat. Dle použití se využívají nopové fólie různého materiálu, tloušťky a tvaru. Materiál fólie má vliv na propustnost nebo nepropustnost vody (HDPE). Naopak tloušťka a tvar nopů mají vliv na mechanické vlastnosti fólie, mezi které řadíme především pevnost v tlaku. Podle toho, jaká je míra tlaku, dochází k úměrným deformacím fólie. Její materiál se vybírá podle daných vlastností. Zejména musí být dostatečně odolný a vzdorovat vlivům okolního prostředí. Fólie by měla být rezistentní proti mnoha chemikáliím a hnilobě. Použitý materiál musí být dostatečně pevný, aby nedocházelo k prorůstání kořenů přes fólii. Nopové fólie nepropouští ani UV záření a dají se využít jako součást dvoustupňové izolace proti radonu, kde se s pomocí nopů odvětrává radon přítomný v půdě.

Instalaci nopové fólie je možno provádět jak na výškovém, tak i vodorovném povrchu. Pro správnou montáž je nutný správně zvolený podklad bez větších nerovností, které by mohly fólii poničit. Fólie se na podklad umístí tak, aby nopové výčnělky směřovali ke konstrukci. Každá fólie by se měla překrývat v rozsahu tří až čtyř nopů, z důvodu efektivní izolace a poté zafixovat pomocí hřebů nebo plastových těsnících hmoždinek. Během instalace je nutno zamezit jakémukoliv poškození nopů. Pro zajištění maximální těsnosti, přelepují se nopové fólie v místech spoje butylkaučukovou páskou. Na spodní straně fólie je nezbytné provést drenáž pro odvod hromadící se vody na vnější straně fólie. Její horní stranu sahající nad úroveň terénu je třeba ukotvit ukončovací lištou, díky které se celá konstrukce utěsní.

Je důležité říci, že využití nopové fólie jako hlavní a jediné izolační vrstvy není vhodné. Jedná se o materiál tvořený jednotlivými fóliemi a nedostatečně mechanicky odolný. Při samostatném použití nopové fólie by mohlo dojít k poškrábání či jinému mechanickému poškození, které může vést k nedokonalému napojení fólií, a tím pádem k dokonalé izolaci.

Proč nakupovat na GEOmall?

Odborné poradenství Sortiment skladem Finanční a časová úspora Rychlost doručení
VKLÁDÁM PRODUKTY DO KOŠÍKU