Vážení zákazníci, i nyní doručujeme objednávky v co nejkratší možné době. Přesto může z kapacitních důvodů nastat zpoždění dodávek a to zejména u produktů dodavatele Gutta (více info). V případě dotazů volejte 548 218 902. Děkujeme.

Rozdělení geotextilií podle způsobu výroby

Jednotlivé geotextilie rozlišujeme na geotextilie tkané, netkané a pletené. Názvy jednotlivých typů geotextilií jsou odvozeny od technologie jejich výroby. Počátkem druhé poloviny minulého století došlo k rapidnímu poklesu výroby textilu pro válečné účely a továrny hledaly nové produkty. Industrializace mnoha zemí přinesla požadavky na technické textilie a tak přeorientování výroby respektovalo tehdejší strojní a technologické vybavení.

Tkané geotextilie

Pokud se podíváme na tkané geotextílie, ty jsou vyráběny na tkalcovských stavech technologií osnova-útek. Geotextilie tedy vzniká skládáním ze dvou řad souběžných vláken propletených v pravých úhlech do tkaniny tak, aby vytvořily vzájemnou pravidelnou soustavu propletených pramenců. Jednotlivá vlákna mohou být tvořena jednotlivými vlákny (monofilament), vícenásobnými vlákny spojenými do pramenců (multifilament) nebo plochými pásky, které se vyrábějí vytlačováním z extruderu nebo řezáním z fólie.

Tkaná geotextilie Detail struktury tkané geotextilie

Netkané geotextilie

Zřejmě u nás nejznámější jsou netkané geotextilie vyrobené z vláken uspořádaných do nepravidelné struktury. Vyrábí se mechanickým nebo fyzikálně-chemickým způsobem, popřípadě jejich vzájemnou kombinací. Mechanického zpevnění vláken se dosahuje tzv. vpichováním, tedy propichováním náhodně rozptýlených vláken soustavami protichůdně orientovaných speciálních jehel. Tyto jehly jsou upevněny na velké desky v pravidelném uspořádání. Navíc obsahují i zpětné zářezy, které způsobují, že jehla při vytahování ze spleti vláken za sebou některá vlákna vytahuje a tím je ještě více proplétá. Netkaná geotextilieDetail struktury netkané geotextilie

Některé netkané geotextilie se za účelem zlepšení mechanických vlastností po procesu vpichování ještě dále upravují, nejčastěji nahříváním. Tím je u netkané geotextilie dosaženo částečného roztavení povrchu jednotlivých vláken a jejich následného vzájemného slepení. U tohoto způsobu zlepšování se můžete proto setkat s výrazem kalandrování, což označuje nahřívání geotextilie teplým válcem.

Pletené geotextilie

Jak už z názvu plyne, pletené geotextilie jsou vyráběny na pletacích strojích z nití nebo pramenců vytvarovaných do oček vzájemně provázaných případně s použitím dalších vazebních prvků uspořádaných do sloupků a řádků. Pletené geotextilie tak velmi připomínají běžné tkaniny. Nejčastěji se vyrábějí z polyesteru, protože se zpravidla používají na vyztužování zeminy.

Pletená geotextilie Detail struktury pletené geotextilie

Pokud jsou nitě (pramence) v jednom směru přímé, jedná se o geotextilii s přímo orientovanou strukturou (anglicky „directly oriented structure - DOS“).

Pravidla pro výběr správné geotextilie

Pro uživatele v praxi často vzniká problém, jakou geotextilii vybrat. Vlastnosti i vzhled geotextilií vyrobených různými technologiemi a z různých výrobních surovin se významně liší a vybrat vhodnou geotextilii pro konkrétní použití nemusí být vůbec jednoduché. Mnohdy se v geotextiliích správně neorientují ani zkušení stavbaři nebo projektanti. Pro výběr vhodného typu geotextilie je potřeba vědět, jaké funkce a jaké chování od geotextilie očekáváme. Lze se zjednodušeně řídit několika obecnými zásadami:

  1. Tkané a pletené geotextilie mají vyšší pevnost v tahu než geotextilie netkané.
  2. Tkané a pletené geotextilie mají menší tažnost, tedy jsou méně poddajné a tvárné než geotextilie netkané.
  3. Tkané geotextilie mají nižší propustnost vody kolmo k rovině geotextilie než geotextilie netkané.
  4. Netkané geotextilie mají mají schopnost vést vodu v rovině geotextilie, tkané a pletené geotextilie tuto schopnost vůbec nemají.
  5. Netkané geotextilie mají větší náklonnost k zanášení (kolmataci) než tkané a pletené geotextilie tuto schopnost vůbec nemají.
  6. Pletené geotextilie s přímo orientovanou strukturou lze používat pro extrémně namáhané konstrukce s jejich minimálními deformacemi.

Uvedené pravidla samozřejmě nezahrnují všechny aspekty rozhodování. Pro kvalifikovanou pomoc s výběrem nejvhodnější geotextilie je dobré se obrátit na odbornou firmu.

 

test videa

Proč nakupovat na GEOmall?

Odborné poradenství Sortiment skladem Finanční a časová úspora Rychlost doručení
VKLÁDÁM PRODUKTY DO KOŠÍKU